Magyarságtudat gyermeknyelven - Pályázat

 „A külpolitikai közgondolkodás elősegítése” tárgyában

KÜM-2011-6

Ezzel a projekttel az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány szeretné elősegíteni Magyarország külpolitikai stratégiájával összhangban az itthon elő magyar gyerekek külpolitikai gondolkodását. A projekt lehetővé teszi, a találkozást, hosszú távú kapcsolattartást, és barátságot a külföldön (Ukrajnában) kisebbségként élő magyar gyerekekkel. Fontos a magyar azonosságtudat erősítése.
 
Szeretnénk a salgótarjáni iskolások látókörét, és külpolitikai gondolkodását kiszélesíteni azáltal, hogy egy színes programtervezet segítségével erősítjük magyarságtudatukat és összekötjük őket az Ukrajnában kisebbségben élő magyar gyerekekkel. Így a program lehetővé teszi, hogy e kapcsolattartás segítségével a magyarországi gyerekek hozzájáruljanak és erősítsék az ukrajnai gyerekek magyar azonosságtudatát.
 
A program II. moduljában egy 20 fős ukrán gyermekcsoportot utaztatunk Salgótarjánba, ahol a helyi általános iskola támogatásával játékok, programok keretében ismertetjük meg velük az Európai Integráció céljait és lehetőségeit, Magyarország Európa-politikáját, szomszédsági és regionális politikáját. A gyermeki értelemhez és érdeklődéshez kapcsolódóan a program a külföldi gyermekcsoport vendéglátásán keresztül valósul meg. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek Budapestre is elutazhassanak. Hiszen még nem láthatták az anyaország fővárosának nevezetességeit, kulturális és nemzeti kincseit. E program kiemelt része lenne az Országház meglátogatása. Ahol külön fogadtatás keretében tekinthetik meg a Szent Koronát.
 
A program szakmai napjára Demeter Zoltán országgyűlési képviselőt valamint Babák László pv. ezredest hívtuk meg előadás, szakmai beszélgetés céljából. Az iskolások számára történetek és játékos előadások kertében fontos mélységében és lényegében megragadni ezt a területet: magyarságtudatról gyermeknyelven szólni. A rendezvény tervezett időpontja 2011. március 13-a. A magyarság egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, március 15-e történelmi és kulturális hagyományának fényében szeretnénk identitásunkról közösen gondolkodni.
 
Az előadókat arra kérjük, hogy munkásságukra alapozva és személyes tapasztalataik alapján a 10-18 éves gyermekek, fiatalok számára azt mutassák be
-          Mit jelent ma magyarnak lenni az Európai Unióban?
-          Mit jelent az EU szomszédságpolitikája?
-          Hogyan érvényesül a nemzeti egység a mai magyar politikában?
-          Mit jelent a sokszínű magyarság, melyek nemzetünk alapértékei?
-          Mit tesznek a politikusok, és mit kell tennie a közösségeknek Magyarország nemzetközi tekintélye érdekében?
-          Hogyan tart kapcsolatot ma Magyarország a határon túli magyarokkal?
-          Hogyan használhatják ki a hazai és a határon túli fiatalok ezeket a kapcsolatokat? (képzés, csereprogramok, határmenti együttműködések, stb.)
-          Hogyan segíthetjük a határon túl élő magyarokat?
-          Hogyan integrálhatjuk a határon túl élő magyarok kulturális értékeit a nemzeti értékekbe?

-          Milyen gazdasági és tudományos (oktatási) együttműködések valósulhatnak meg a határontúliakkal?

 

A projekt programhoz gyermekrajz kiállítás és versíró tevékenység is kapcsolódnak, amelyek – kreatív és művészeti tartalmukon túl – mérik az átadott információk célbajutását.

Kapcsolódó képek